उतखनिपट्टा/खनिपट्टा की सूची

उतखनिपट्टा की सूची खनिपट्टा की सूची
Abhanpur Balodabazar
Arang Bhatapara
Blodabazar Raipur
Bhatapara Simga
Bilaigarh Tilda
Kasdol -----
Palari -----
Raipur -----
Rajim -----
Simga -----
Tilda ------